Mierniki poziomu

Mierniki i sygnalizatory poziomu służą do bezstykowych, ciągłych pomiarów poziomu cieczy, proszków, kruszyw i ciał stałych. Wiązka, po przejściu przez badaną przestrzeń pomiarową, pada na detektor przetwarzający zmiany promieniowania na wielkość poziomu. Sygnały wyjściowe cyfrowoanalogowe mogą być wykorzystane do sterownia zaworami, pompami lub innymi elementami wykonawczymi regulującymi mierzony poziom.

 

 

 

Dowiedz się więcej:

Przemysłowe mierniki poziomu