Przemysłowe mierniki grubości i gramatury TRAWERS PI-SCANPRO

 

Mierniki grubości i gramatury w wykonaniu laboratoryjnym i przemysłowym (online) działają w sposób bezstykowy i nie niszczą badanej próbki. Do pomiaru wykorzystuje się zjawisko częściowego pochłaniania promieniowania przez badaną próbkę. Wiązka fal elektromagnetycznych po przejściu przez badane medium pada na detektor przetwarzający zmiany promieniowania na sygnał elektryczny. Zmiana grubości, gramatury mierzonego materiału powoduje zmianę prądu detektora, który wysyłany jest do sterownika mikroprocesorowego. Dostarczone informacje w czasie rzeczywistym (online) lub w aplikacjach laboratoryjnych wpływają na wzrost wydajności i oszczędność użytych surowców. Mierniki, zwłaszcza w wykonaniu online, pozwalają sterować zdalnie procesem produkcyjnym, często w warunkach ekstremalnych, np. w wysokiej temperaturze, przy wysokiej wilgotności lub w dużym zapyleniu.

Zastosowanie:
Pomiary grubości i gramatury folii, wyrobów z papieru, tworzyw sztucznych, wełny mineralnej i szklanej, wykładzin podłogowych, gum, płyt wiórowych, blach, rur stalowych i plastikowych oraz warstw wielokompozytowych.

 

Funkcje:
● pomiary laboratoryjne i przemysłowe;
● pomiary skanujące, trawersujące i punktowe;
● pomiar gramatury i grubości w czasie rzeczywistym;
● pomiary wielowarstwowe przy zastosowaniu różnych rodzajów
detektorów;
● automatyczna kalibracja i wykrywanie brzegów materiału;
● automatyczne odłączenie źródła promieniowania w przypadku
zaniku zasilania lub zadziałania systemu STOP;
● automatyczna archiwizacja, zapis i wizualizacja danych
pomiarowych za pomocą komputera;
● sygnalizacja przekroczenia tolerancji technologicznych;
● gabaryty miernika przystosowane do szerokości materiału;
● bezstykowy, ciągły pomiar przy pomocy:
● ruchomej głowicy skanującej,
● punktowo - jedną lub kilkoma głowicami.

Producent: POLON-IZOT sp. z o.o.