Analiza optyczna OPTISCAN

 

 

 

Dowiedz się więcej:

PI-OPTISCAN Analiza Optyczna

 

 

 

 

System PI-OPTISCAN-01 pozwala w sposób automatyczny mierzyć i analizować  produkty będące w ruchu ciągłym na linii produkcyjnej np. szerokość ( w mm). Napęd z linii produkcyjnej (w kierunku osi X) wprowadza produkty w układ skanera, które są skanowane, a następnie wychodzą z urządzenia i przechodzą dalej wzdłuż linii produkcyjnej. Pomiar następuje w sposób automatyczny, a informacje o szerokości są przesyłane na bieżąco (komputer przemysłowy z wyświetlaczem) oraz archiwizowane.

System PI-OPTISCAN-MD pozwala w sposób automatyczny monitorować defekty on-line w materiale będących w ruchu ciągłym na linii produkcyjnej. System monitoruje całą szerokość wstęgi i jak również  można go zaprogramować go na  kontrolę dowolnego odcinka wstęgi materiału. Napęd z linii produkcyjnej (w kierunku osi X) wprowadza produkty w układ skanera optycznego, które są skanowane, a następnie wychodzą z urządzenia i przechodzą dalej wzdłuż linii produkcyjnej. Pomiar następuje w sposób automatyczny, a informacje o defektach  są na bieżąco przesyłane do komputera (komputer przemysłowy z wyświetlaczem) oraz archiwizowane. W przypadku wykrycia defektu, błędu system aktywuje poziom alarmu (zdefiniowany przez operatora). System zawiera osobny moduł do wykrywania pęknięć, braków prześwitów (materiały w kolorze czarnym) i osobny moduł do wykrywania błędów (wtrąceń, chropowatości, smugi, ubytków itp.)