Mierniki gęstości i stężenia

 

Mierniki gęstości, stężenia, temperatury i przepływu służą do bezstykowych, ciągłych pomiarów cieczy w rurociągach lub zbiornikach o całkowitym wypełnieniu przestrzeni pomiarowej.

FUNKCJE

 • pomiar  gęstości i / lub stężenia kwasów, zasad, roztworów soli i innych mediów;
 • pomiar temperatury mierzonego medium;
 • wynik pomiaru podawany jest na wyświetlaczu cyfrowym i wyjściach analogowych i cyfrowych miernika;
 • automatyczna rejestracja i archiwizacja wyników;
 • automatyczna korekta temperaturowa;
 • praca ciągła przystosowana do panujących warunków przemysłowych.

Do pomiaru gęstości cieczy wykorzystano zjawisko częściowego pochłaniania przez badane medium wiązki promieniowania jonizującego. Miarą gęstości cieczy jest stopień pochłaniania promieniowania. Wiązka, po przejściu przez badane medium pada na detektor przetwarzający zmiany promieniowania na prąd jonizacyjny. Zmiana gęstości mierzonej substancji powoduje zmianę prądu detektora, który wysyłany jest do sterownika mikroprocesorowego. Sterownik zgodnie z programem interpretuje zmiany sygnału wejściowego i podaje wyniki pomiaru gęstości/ stężenia w sposób cyfrowy na wyświetlaczu oraz prądowo i analogowo na wyjściach. Sygnały prądowo - analogowe mogą być wykorzystane do sterownia zaworami lub pompami regulującymi poziom gęstości i stężenia medium w  zbiorniku.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

 • sonda pomiarowa;
 • sterownik mikroprocesorowy;
 • okablowanie;
 • dokumentacja (DTR, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, deklaracja zgodności);
 • transport, montaż, uruchomienie urządzeń i szkolenie z obsługi.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 

 • zastosowanie miernika w strefach zagrożonych wybuchem - KDB Nr 92.216 elektrycznego urządzenia przeciwwybuchowego wg PN-83/E-08116;
 • sterownik i głowica z zabezpieczeniem pyło- i bryzgoszczelnym dla stopnia ochrony IP-64 wg PN-93/E-08106.

 

 

 

Aparat do pomiaru gęstości nasypowej

 

 

 

 

 

 

Przemysłowe mierniki gęstości i stężenia