Przemysłowe mierniki poziomu

Mierniki i sygnalizatory poziomu służą do bezstykowych, ciągłych pomiarów poziomu cieczy, proszków, kruszyw i ciał stałych. Wiązka, po przejściu przez badaną przestrzeń pomiarową, pada na detektor przetwarzający zmiany promieniowania na wielkość poziomu. Sygnały wyjściowe cyfrowoanalogowe mogą być wykorzystane do sterownia zaworami, pompami lub innymi elementami wykonawczymi regulującymi mierzony poziom.

 

Zastosowanie:

 • pomiar poziomu stężonych kwasów, zasad, roztworów soli oraz zawiesin;
 • monitorowanie procesu krystalizacji oraz polimeryzacji;
 • pomiar poziomu ciał stałych w tym kruszywa na taśmociągach;
 • pomiar poziomu proszków;
 • pomiar stopnia napełnienia zbiorników, butli.

Funkcje:

 • pomiar i sygnalizacja mierzonego poziomu;
 • wynik pomiaru podawany jest na wyświetlaczu cyfrowym i wyjściach analogowo-cyfrowych;
 • praca ciągła przystosowana do panujących warunków przemysłowych;
 • automatyczna rejestracja i archiwizacja wyników;
 • automatyczna korekta temperaturowa;
 • protokoły: MODBUS RTU, HART.