System Detekcji Skażenia: Bramka Dozymetryczna

 

System Detekcji Skażenia jest urządzeniem bazującym na kompaktowych bramkach dozymetrycznych typu BD-01. Został on zaprojektowany do ciągłego monitoringu wielkości promieniowania jonizującego typu gamma. Aparat spełnia normę PN-EN 62022 dotyczącą instalowanych na stałe monitorów do kontroli i wykrywania promieniowania gamma emiterów zawartych w materiałach nadających się lub nienadających się do recyklingu, przewożonych pojazdami. Zarówno pojazdami kolejowymi, samochodami, jak i innymi środkami lokomocji.

System pozwala uniknąć kosztownego w skutkach radioaktywnego skażenia obszarów: składowisk odpadów, złomu, śmieci, urządzeń, zakładów pracy – hut, produktów oraz personelu poprzez ciągłe monitorowanie wybranych obszarów np. bram samochodowych, kolejowych, przejść ruchu pieszego i kołowego. System sam w sobie jest bezpieczny, nie generuje promieniowania jonizującego.